Jakob Thøisen

CEO @ Palsgaard

Bir küresel üreticinin geleceğin gıda sistemlerini yaratmak için sürdürülebilir üretim, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile yol haritaları.

Talks