Dr. Juan José Freijo

Küresel Sürdürülebilirlik Başkanı @ CHEP

DNA sında sürdürülebilirlik olan şirketin gıda perakendesinde döngüsel ekonomi çözümleri…

Talks